Over 1000 Chatt Historier

Skrekk, Drama, Romantikk og mer......

Bli en del av historien!!
Klikk nedenfor for å se hva som skjer videre

Aldersgrense 16 år. For spørsmål kan du ta kontakt med kundestøtte på telefonnummeret +4721955881 eller på e-postadressen [email protected] kroner 70 NOK/uke. Stoppe?Send STOP THREAD til 2189 Kundeservice: +4721955881 Thread, Constant Concept. Ved å registrere deg for tjenesten, får du tilgang til innholdsportalen Thread. Ved å registrere deg for og/eller bruke tjenesten, erkjenner og bekrefter du at du har lest og akseptert de generelle og konkrete vilkårene og betingelsene, at du er bosatt i Norge, at du er minst 16 år gammel og at du er den autoriserte kontohaveren eller har innhentet samtykke fra kontohaveren. Standard operatørkostnader for SMS/WAP/GPRS/UMTS gjelder. Thread er varenavnet til Constant Concept inc og tilbyr nyskapende informasjon og underholding til mobiltelefoner. Thread er ikke tilknyttet, sponset av eller støttet av noen av de nevnte produktene eller forhandlerne. Varemerker, tjenestemerker, logoer (inkludert, uten begrensning, de enkelte navnene på produkter og forhandlere) tilhører sine respektive eiere.